مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان خبر داد.
مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان خبر داد.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان خبر داد.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان خبر داد.

اخبار ویژه(برگزیده)

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان خبر داد.

چهارمین جلسه کمیته طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی استان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای به...
چهارمین جلسه کمیته طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی استان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای به...

چهارمین جلسه کمیته طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی استان...

چهارمین جلسه کمیته طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی استان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای به...

اخبار ویژه(برگزیده)

چهارمین جلسه کمیته طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی استان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای به...

جلسه ای در راستای تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیروهای مسلح با حضورسردار...
جلسه ای در راستای تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیروهای مسلح با حضورسردار...

جلسه ای در راستای تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور...

جلسه ای در راستای تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیروهای مسلح با حضورسردار...

اخبار ویژه(برگزیده)

جلسه ای در راستای تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیروهای مسلح با حضورسردار...

هفته ورزش گرامی باد

هفته ورزش گرامی باد

هفته ورزش گرامی باد
مهندس انصاری مدیرکل

مهندس انصاری مدیرکل

مهندس انصاری مدیرکل
جمشید مکی معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی

جمشید مکی معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی

جمشید مکی معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی
محمدرضا پیراحمدی معاون اداری و پشتیبانی

محمدرضا پیراحمدی معاون اداری و پشتیبانی

محمدرضا پیراحمدی معاون اداری و پشتیبانی
صفی اله بیگدلی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی

صفی اله بیگدلی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی

صفی اله بیگدلی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی
پریسا علیمردانی رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی

پریسا علیمردانی رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی

پریسا علیمردانی رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی
عباس سلطانی رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

عباس سلطانی رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

عباس سلطانی رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
سیف اله محمدی رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی

سیف اله محمدی رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی

سیف اله محمدی رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی
ارسلان سرداری رئیس اداره امور مالی

ارسلان سرداری رئیس اداره امور مالی

ارسلان سرداری رئیس اداره امور مالی
احمد محمدی مسئول حراست

احمد محمدی مسئول حراست

احمد محمدی مسئول حراست
مجتبی نجفی مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی

مجتبی نجفی مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی

مجتبی نجفی مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی
دی ان ان