مناقصات و مزایده ها و استعلام

مناقصات و مزایده ها و استعلام

مناقصات، مزایده ها و استعلام

سال 1389

مناقصه امور خدماتی (فضای سبز- تاسیسات- طبخ- تامین خودرو) -نوبت دوم

سال 1390

مزایده ده دستگاه کانکس چرخدار

شرایط شرکت در مزایده کانکس چرخدار

 

سال 1393

 ساخت سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران الزهرا

 

مشخصات فنی

فرم استعلام

فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

مناقصه عمومی شماره ۹۳۱۱۱۶ - نوبت اول

اطلاعات مناقصه

مناقصه عمومی شماره 931116- نوبت دوم

 


مناقصات و مزایده های سال 94

مناقصه عمومی شماره  940330

شرایط ودستورالعمل شرکت در مناقصه

شرایط خصوصی پیمان

مشخصات فنی عمومی سالن آزمون

قرارداد سرجمع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

جداول آنالیز بهاء:  جدول شماره1           جدول شماره 2

نمونه برگ پیشنهاد قیمت

 

 

مناقصات و مزایده های سال 1396

آگهی فراخوان سالن چند منظوره

گزارش تصمیم به واگذاری پروژه سالن چندمنظوره مرکز الزهراء

==========================================

آگهی فراخوان شعبه شهری ارمغانخانه

گزارش واگذاری پروژه شعبه شهری ارمغانخانه

=================================================

فراخوان عمومی خرید تجهیزات آموزشی-1

فراخوان عمومی خرید تجهیزات آموزشی-2

جزئیات فراخوان

 

                                            

                                     مناقصات و مزایده های سال 97

آگهی فراخوان مجدد مرحله سوم واگذاری سالن چند منظوره مرکز الزهراء زنجان

1-پلان همکف

2-پلان طبقه اول

3-خلاصه مشخصات فنی سالن چندمنظوره

4-دفترچه شماره2 ارزیابی توان مالی سرمایه گذار

5-دفترچه شماره3 ارزیابی توان مالی سرمایه گذار

آگهی واگذاری بخشی از ساختمان آموزشی مرکز شماره 8 شهید مطهری آببر طارم

1-شرایط عمومی

2-شرایط اختصاصی

 

دی ان ان