جایگاه ایران در جهان

جایگاه ایران در جهان

موقعیت ایران در جهان

 

دوره

سال

کشور میزبان

تعداد کشورهای شرکت کننده

تعداد مسابقه دهنده

تعداد شرکت کنندگان ایران

تعداد حرفه

معدل امتیاز تیم ایران

نتایج

رتبه ایران

36

2001

کره جنوبی

35

661

16

44

13/429

-

35

37

2003

سوئیس

36

637

6

45

472

دیپلم افتخار

1- فن آوری اطلاعات - پشتیبانی شبکه

30

38

2005

فنلاند

38

650

15

45

479

دیپلم افتخار

1- فن آوری اطلاعات - کاربرد نرم افزار

2- طراحی وب3- جوشکاری

4- ماشین کار CNC

28

39

2007

ژاپن

46

812

15

47

73/487

مدال برنز 1- فن آوری اطلاعات – کاربرد نرم افزار

دیپلم افتخار 1- فن آوری اطلاعات – پشتیبانی شبکه

2- فرز CNC3- طراحی گرافیک

27

40

2009

کانادا

46

756

12

45

33/502

مدال نقره 1- فن آوری برودتی

دیپلم افتخار 1-فن آوری اطلاعات – کاربرد نرم افزار

2- فرز CNC 3- جوشکاری4- طراحی وب

5- جواهر سازی

16

41

2011

انگلستان

 

 

 

 

 

 

 

دی ان ان