Menu
چهارشنبه, 30 بهمن,1398

جزئیات خبر

جزئیات مطلب

برگزاری دوره‌ی آموزشی « مستندسازی ارزیابی عملکرد » در اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان

دوره‌ی آموزشی « مستندسازی ارزیابی عملکرد » در اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان: با توجه به اینکه امروزه سازمان‌های بشر برای بهبود عملکرد کسب و کار، در حال گذر از دوران انباشت دانش فردی به سوی دوران نگهداری دانش برای منفعت جمعی می باشد دوره‌ی آموزشی « مستندسازی ارزیابی عملکرد » با حضور دبیران و کارشناسان ارزیابی عملکرد در سالن جلسات اداره‌کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان: با توجه به اینکه امروزه سازمان‌های بشر برای بهبود عملکرد کسب و کار، در حال گذر از دوران انباشت دانش فردی به سوی دوران نگهداری دانش برای منفعت جمعی می باشد دوره‌ی آموزشی « مستندسازی ارزیابی عملکرد » با حضور دبیران و کارشناسان ارزیابی عملکرد در سالن جلسات اداره‌کل برگزار شد.

مهندس محمدرضا انصاری، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان ضمن تدریس این دوره‌ی آموزشی گفت:  برگزاری این دوره آموزشی به حفظ نظام یافته سوابق و تجربیات ارزشمند و انتقال صحیح آن به کارکنان در ابعاد وسیع منجر گردیده و مزایای بسیاری نظیر صرفه جویی در زمان، جلوگیری از تکرار روش های قبلی، ممانعت از هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری برای دستیابی به یک تجربه و یا واقعه را به همراه خواهد آورد. لذا مستندات هر فرآیند می‌بایست به گونه‌ای ارائه گردد تا با احراز اطمینان از درستی آنها، اعتبار برنامه تضمین شده و نتایج حاصل از آن برای سازمان قابل اعتماد باشد و مستندسازی فرآیندها و استفاده موثر از آنها نیازمند نظام و ساختار مناسبی است که بهره‌گیری از رویکردها و کارکردهای برشمرده در بخش قبل را ضروری می‌نماید.

Print
0 نظرات
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

x
دی ان ان