Menu
جمعه, 03 خرداد,1398

فناوریهای راهبردی و نوین

فناوریهای راهبردی و نوین

 

فناوریهای راهبردی و نوین

 

امروزه فناوری‌های مختلف با سرعت در حال تغییر بوده و این دگرگونی، تأثیرات شدیدی بر روی صنایع، مشاغل و مهارت‌های مرتبط گذارده است. بدون تردید یکی از ابزارهایی که می‌تواند جوامع در حال توسعه را با این فناوری در حال رشد هماهنگ سازد، بهره‌مندی از یک سیستم آموزشی صحیح، استاندارد و اصولی است. نظامی‌که بتواند خود را با رشد سریع تکنولوژی تطبیق دهد، منابع اطلاعاتی خویش را به‌روز رسانی کرده و با شناسایی گروه‌های هدف و نیاز آنها به ارائه آموزش‌های مختلف بپردازد. در این میان اقشار جوان جوامع، اعم از دانشجویان، فارغ‌التحصیلانِ شاغل و بیکار با برخورداری از دانش مورد نیاز در طول دوره تحصیل می‌توانند گره‌گشای بسیاری از مشکلات و تنگناهای هر کشور باشند. اما همواره حلقه‌ی مفقوده‌ای در ارتباطات میان صنعت و دانشگاه‌ها وجود دارد که آن، برخورداری از دانش‌آموختگانی است که مهارت‌های فنی لازم را نیز دارا باشند تا با تلفیق دانش و مهارت بتوانند سیستم رو به رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر را نیز با توسعه فناوری هماهنگ سازند. با توجه به احساس نیاز به ایجاد و تعمیق ارتباط بین آموزش و صنعت و با هدف تأمین مهارت و ارتقای توان مهارتی اقشار جامعه دانشجویی و دانش آموخته جامعه و با عنایت به رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان متولی آموزش‌های مهارتی کشور، حوزه‌ای با عنوان «دفتر امور مهارت‌های پیشرفته» در ساختار سازمان جهت ایجاد بستر مناسب و لازم به منظور ارائه آموزش‌های مهارتی پیشرفته در زمینه‌های مختلف فنی و غیر فنی ایجاد گردید. مأموریت اصلی این دفتر شناخت و پایش مستمر فناوری‌ها و صنایع پیشرفته High-Tech به منظور شناخت مشاغل و حرفه‌های مرتبط و در نهایت آموزش مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز بازار است.

با توجه به تغییرات مستمر مدیریتی و تغییرات رویکردی هر یک از مدیران، این دفتر با فراز و نشیب‌هایی در فعالیت خود روبرو بوده است. لکن آنچه که مسلم است افزایش نرخ بیکاری نیروی تحصیل کرده کشور، تغییر رویکرد کشور از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری، لزوم طراحی و استقرار کلیه بسترهای نهادی و قانونی به‌ویژه در حوزه‌ی توسعه و توانمند‌سازی نیروی انسانی را ضروری نموده است.

حال که سازمان دوره‌ی جدیدی از فعالیت‌های خود را طی می‌نماید، با طراحی نظام جامع مهارت و فناوری با سه زیرنظامِ «آموزش مهارت و فناوری، نظام صلاحیت حرفه‌ای، نظام شرایط احراز اشتغال» در صدد است که نیروهای شایسته و توانمند مورد نیاز توسعه صنایع High-Tech و فناوری‌های نوین و راهبردی را تأمین نماید.

  فناری نوین و راهبردی

دی ان ان