لیست مراکز آموزشی

لیست مراکز آموزشی

 

 آدرس و شماره تلفن مراکز

ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

مرکز شماره یک شهید مفتح

زنجان - بلوار اشراق

33036276

2

مرکز شماره دو شهیدبهشتی

زنجان-شهرک صنعتی شماره یک

32221641

3

مرکز شماره سه الزهراء

زنجان-اراضی پایین کوه میدان شورا

33473000

4

مرکز شماره چهار شهید چمران

کمربندی ابهر و خرمدره

35525540

5

مرکز شماره پنج سهروردی

قیدار-بلوار شهید فهمیده

34227675

6

مرکز شماره شش امام خمینی

ماهنشان- خ آیت ا... خویی

36222498

7

مرکز شماره هفت سمیه

خرمدره-خ امام

35533905

8

مرکز شماره هشت ایجرود

ایجرود- خ

23722911

9

مرکزشماره نه شهید مطهری

طارم -آببر- خ

32823990

10

مرکز شماره یانزده کوثر

قیدار-بلوارشهید فهمیده

34228687

11

مرکز شماره دوازده فجر

ابهر-شهرک گلسار

35251071

12

مرکز سلطانیه

سلطانیه-خیابان جمهوری اسلامی

35824535

13

مرکز جوار دانشگاهی

جاده قدیم میانه-دانشگاه زنجان-دانشکده برق

33054073

 

 

 

 

دی ان ان