ثبت نام آزمون ادواری صنعت ساختمان و صنایع دستی و قالی بافی

ثبت نام آزمون ادواری صنعت ساختمان و صنایع دستی و قالی بافی

ثبت نام آزمون ادواری صنعت ساختمان و صنایع دستی و قالی بافی

 

کد خدمت :

مشاهده تصویر گراف فرآیند

نام دستگاه مجری : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

موضوع :آموزش و پژوهش

هدف :تسریع امور و تکریم ارباب رجوع

شهرستان : زنجان – ابهر- ایجرود – خدابنده- خرمدره – سلطانیه – طارم - ایجرود

زمان تخمینی انجام کار: 30دقیقه

وسعت ارائه خدمت :ملی

نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی

ساختار خدمت: G۲C

ماهیت خدمت :حاکمیتی

فازهای خدمت :تراکنشی

وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری

کانال های ارائه خدمت :دفاتر پیشخوان,جایگاه وب,سایر,اینترانت

ذینفعان :

افراد ماهر متقاضی گواهینامه

سازمان های همکار :

 

شرح خدمت :

افراد ماهر متقاضی گواهینامه مهارت می توانند در آزمون شرکت نموده و پس از قبولی در آزمون های کتبی و عملی در حرفه مورد تقاضا گواهینامه خود را کسب نمایند.

مراحل و شرح اقدامات :

مراجعه به سایت ثبت نام خرید تعرفه ثبت نام ثبت نام در سیستم

مدارک مورد نیاز :

 

مبلغ و نحوه پرداخت :در حرفه های خدماتی 140هزار ریال - در حرفه های صنعت و کشاورزی 210 هزار ریال

آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:  advari.irantvto.ir

 

مکان مراجعه حضوری :

متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال:

 

نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد

ضرورت مراجعه حضوری :ندارد

 

دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :

 

 

دی ان ان