%D8%B9%D8%B9
%D8%B9%D8%B9

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
برگزاری مانور اطفای حریق و طریقه استفاده از کپسول آتش نشانی برای کارآموزان کارگاه...

برگزاری مانور اطفای حریق و طریقه استفاده از کپسول آتش نشانی برای کارآموزان کارگاه...

برگزاری مانور اطفای حریق و طریقه استفاده از کپسول آتش نشانی برای کارآموزان کارگاه...
انتخاب سرکار خانم فقیه راد به عنوان کارمند نمونه مرکز فنی و حرفه ای شهرستان سلطانیه در سال...

انتخاب سرکار خانم فقیه راد به عنوان کارمند نمونه مرکز فنی و حرفه ای شهرستان سلطانیه در سال...

در هفته دولت جهت تقدیر و تشکر از زحمات کارمندان سرکار خانم هما فقیه راد به عنوان کارمند ساعی و نمونه انتخاب گردید . 
انتخاب سرکار خانم فقیه راد به عنوان کارمند نمونه مرکز فنی و حرفه ای شهرستان سلطانیه در سال...
مصاحبه رئیس مرکز سلطانیه با خبرنگار صدا و سیما در خصوص برنامه های اجرا شده مرکز سلطانیه در...

مصاحبه رئیس مرکز سلطانیه با خبرنگار صدا و سیما در خصوص برنامه های اجرا شده مرکز سلطانیه در...

رئیس مرکز سلطانیه جناب مهندس عزیزی فعالیت هایی که در هفته مهارت توسط این مرکز اجرا گردید در مصاحبه ایی با خبرنگار صدا و سیما توضیحاتی دادند . تا اهمیت...
مصاحبه رئیس مرکز سلطانیه با خبرنگار صدا و سیما در خصوص برنامه های اجرا شده مرکز سلطانیه در...
دی ان ان