Menu
ﺳﻪشنبه, 21 مرداد,1399

فرایند،فلوچارت و فرمهای اداره سنجش و ارزشیابی

فرایند،فلوچارت و فرمهای اداره سنجش و ارزشیابی

:توجه

 

متقاضیان گرامی می بایست پس ازتکمیل هریک ازفرمها، آن را به تائید و امضای روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برسانند.

 

فرم اعتراض آزمون کتبی

فرم المثنی

فرم درخواست معادل سازی

فرم معادلسازی

فرم نقشه کارعملی

دی ان ان