Menu
چهارشنبه, 26 خرداد,1400

آموزش در زندانها

آموزش در زندان (Prisoners Training)

  • یکی دیگر از بخش های آموزشی، آموزش در زندان می باشد. از آنجا که بیکاری و فقدان مهارت یکی از علل گرایش به اعتیاد، بزهکاری و خلاف می باشد، بنابراین داشتن مهارت در فرد ضمن ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال به تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی فرد کمک می کند. در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه ای سالهاست که از طریق عقد تفاهم نامه با سازمان امور زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به آموزش زندانیان و معتادین درمان یافته اقدام می نمایند.

 

دی ان ان