Menu
چهارشنبه, 26 خرداد,1400

دستورالعمل

Enter Title

آموزش در پادگان  (Soldiers Training)

  • به منظور احراز اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی طرحی تحت عنوان طرح آموزش فنی و حرفه ای سربازان در دوره مقدس سربازی در بهمن ماه 1371 توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه و پس از تصویب هیأت دولت آیین نامه اجرایی آن به نیروهای مسلح و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای سازمان در کشور ابلاغ گردید.
    طبق این قوانین سازمان با همکاری مسئولان اداره آموزش پادگان ها در نشست های کارشناسی، پس از برنامه ریزی و توافق های لازم بر اساس استانداردها به آموزش سربازان در محل پادگانها می پردازد و پس از پایان دوره و انجام آزمون گواهی نامه به آنها اعطا می گردد.
  • در این راستا درتاریخ 96/6/13 با موافقت سردار سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری و جناب آقای دکتر علی رفیعی باهدف مهارت افزایی و تسهیل اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح تفاهمنامه ای فیمابین ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد گردید.

 

دی ان ان