Menu
چهارشنبه, 15 مرداد,1399

معرفی اداره کل

معرفی اداره کل

 

معرفی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در سال 1355 با عنوان صندوق کارآموزی رسمأ فعالیت خور را آغاز کرد و تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای پرداخت و در سال 1359 به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تغییر نام داد.این اداره در حال حاضر زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فعالیت می کند و از آنجایی که توسعه روزافزون و مرکز آموزشی دسترسی کارآموزان را به آموزش های فنی و حرفه ای آسان تر کرده است،اما احساس نگرانی از افت کیفیت آموزش ها رویکرد این اداره کا را هم اکنون به سمت ارتقای کیفی آموزش ها و آموزشهای منجر به اشتغال مورد نیاز بازار کار معطوف داشته است. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در حال حاضر با تغییر سیاستها و استراتژیهای خود با هدف بهبود کارایی نظام آموزشی، برنامه های عملیاتی آموزش خویش را در راستای ۵ محور بنا کرده است :

- ارتقاء کیفیت آموزش
- برنامه ریزی و اجرای آموزش های مهارتی منجر به اشتغال و انطباق با نیازهای بازار کار
- استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی و افزایش شرکای اجتماعی

- تلاش برای تربیت نیروی برای کار و رقابت در عرصه های بین المللی

- افزایش امکان دسترسی افراد جامعه به آموزش های فنی و حرفه ای در قالب آموزش های سیار،احیای نظام استادشاگردی و ...

 

 

شماره تماسهای اداره کل

شماره تماسهای مراکز

دی ان ان