Fa     En
جمعه, 07 آذر,1399
Menu

جزئیات خبر

RSS

جزئیات مطلب

احصاء عناوین کارگاه های آموزشی

رئیس مرکز ماهنشان طی جلسه ای که با مربیان مرکز شماره 6 در رابطه با ا حصاء عناوین کارگاههای آموزشی داشتند بیان کردند. امروزه آموزش در سازمان آموزش فنی وحرفه ای به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انکار ناپزیر پذیرفته شده است

رئیس مرکز ماهنشان طی جلسه ای که با مربیان مرکز شماره 6 در رابطه با ا حصاء عناوین کارگاههای آموزشی داشتند بیان کردند. امروزه آموزش در سازمان آموزش فنی وحرفه ای به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انکار ناپزیر  پذیرفته شده است . تغیرات سریع وعمیق علوم فنا وری سبب شده است که نظریات وتکنیکها وروشهای جدیدی وارد عرصه زندگی جامعه بخصوص در بخش مهارت وآموزش شود.هرچه دانش ومهارت های کارکنان ومربیان با نیازهای سازمان وپیشرفت های علمی ومهارتی تغیرات فن آوری هماهنگی وانطباق بیشتری داشته باشد موفقیت وتوانایی مربیان وکارکنان وسازمان بالاتر میرود بنابراین طراحی وترمیم یک سیستیم آموزش جامع از طریق بهبود در فرایند آموزش در چها رچوب شناسایی وتحلیل نیازهای  آموزشی متناسب باشهرستان ماهنشان وبازار کار موجود در این منطقه. شناسایی مهارتهای موردنیازدر اولویت مربیان با توجه به ظرفیت و پتانسیل  های موجود در شهرستان ودر راستای اشتغال جوانان  ودر اصل جلب رضایتمندی مردم ومهارت آموزان (معضل بیکاری وآسیبهای اجتماعی )به جهت استفاده بهینه از امکانات موجود در مرکز با احراز نیاز ها،فرصت اشتغال هر منطقه تبین واحصاء شود.

Print
نویسنده: markaz6
0 نظرات
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

دسته ها: اخبارتعداد نمایش ها: 33

کلمات کلیدی:

x
دی ان ان