Fa     En
شنبه, 08 بهمن,1401
Menu

تاریخچه اداره‌کل

پیشینه تاریخی:

 اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان در سال 1355 با عنوان صندوق کارآموزی رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی به ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پرداخت و در سال 1359 به اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای تغییر نام داد.‌

این اداره در حال حاضر زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور فعالیت می‌کند و از آن جایی که توسعه روز افزون مراکز آموزشی، دسترسی کارآموزان را به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آسان‌تر کرده،  اما احساس نگرانی از افت کیفیت آموزش‌ها رویکرد ‌‌این اداره را هم اکنون به سمت ارتقای کیفی آموزش‌ها و آموزش‌های منجر به اشتغال مورد نیاز بازار کار معطوف داشته است.

نکاتی در خصوص سیاست ها و استراتژی‌های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان:

 اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان در حال حاضر با تغییر سیاست‌ها و استراتژی‌های خود با هدف بهبود کارایی نظام آموزشی، برنامه‌های عملیاتی آموزش خویش را در راستای محورهای ذیل بنا کرده است:

  • اعتبار سنجی مراکز دولتی و غیر دولتی

  • رهگیری اشتغال مهارت آموختگان

  • وجود تیم‌های سیار آموزشی در بخش مناطق محروم، سکونت‌گا‌ه‌های غیررسمی‌و روستایی، زندان و پادگان

  •  اجرای دور‌ه‌های آموزشی در سطح مهارت‌های پیشرفته ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان

  • اجرای طرح توانمندسازی روستائیان و توسعه آموزش‌های مهارتی در مناطق محروم و..

  • اجرای دور‌ه‌های آموزشی ویژه شاغلین صنایع و صنوف

  • احیای نظام استاد شاگردی در قالب اجرای آموزش‌های مهارتی در محیط واقعی کار

  • برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مهارتی منجر به اشتغال و منطبق با نیازهای بازار کار

  • استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی و افزایش شرکای اجتماعی

replica watches for sale
دی ان ان
123movies