Fa     En
یکشنبه, 06 آذر,1401
Menu

اداره مؤسسات آزاد کارآموزی

 آموزشگاه‌های آزاد

 

آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مؤسسات غیردولتی هستند که درراستای تحقق اهداف مندرج در آئین‌نامه نحوه تشکیل و اداره مؤسسات کارآموزی آزاد مصوب هیات محترم وزیران تاسیس گردیده‌اند.

بودجه این آموزشگاه‌ها عمدتاً از محل دریافت شهریه از کارآموزان و متقاضیان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی و برخی از فعالیت‌های دیگر از جمله انجام امورات صنفی، فعالیت‌های پژوهشی و دیگر فعالیت‌های آموزشی ... تامین می‌گردد.

 از این‌رو به استناد ماده 111 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نخستین بار آئین‌نامه نحوه‌ی تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای بنا به پیشنهاد شماره 53843 مورخ 07/05/1365 وزارت کار و امور اجتماعی وقت در جلسه مورخ 02/7/1365 هیات محترم وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این امر به بخش خصوصی مایل به حضور در عرصه ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اجازه داده است که با دریافت مجوز تاسیس از ادارات کل استانی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نسبت به راه اندازی آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد اقدام و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی دفتر مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی سازمان و با در نظر گرفتن برنامه‌های مصوب نسبت به ارائه خدمات آموزشی اقدام نمایند.

براین اساس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت مردمی استان زنجان با درنظر گرفتن اهداف و سیاست‌های سازمان، برنامه‌های عملیاتی خود را در محورها و حوزه‌های ذیل تدوین و بنا نموده است:

 • صدور و تمدید پروانه  تاسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد پس از انجام نیاز سنجی براساس ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان

 • اجرای سياست و الويت‌هاي سازمان در رابطه با مؤسسات كارآموزي آزاد

 • برگزاری نشست‌های هم اندیشی و جلسات توجیهی در راستای تبیین دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها و سایر برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان برای مؤسسين، مديران و مربيان مؤسسات كارآموزي آزاد

 • نظارت براجرای دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسین، مديران، مربيان و كارآموزان (ثبت نام، ميزان شهريه،کیفیت دوره‌های آموزشی و... ) در مؤسسات كارآموزي آزاد

 • برنامه‌ريزي و تشكيل جلسات منظم هيات نظارت استاني و پيگيري اجراي دقيق مصوبات در چارچوب ضوابط و مقررات

 • جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها و ارائه گزارش‌هاي مربوطه به سازمان و دستگاه‌های ذیربط

 • اعتبارسنجی و درجه‌بندي مؤسسات كارآموزي آزاد براساس ضوابط و شاخص‌های مصوب سازمان

 • پيگيري و ارائه مشوق‌ها، اعتبارات تخصيصي و موافقت‌نامه‌هاي تسهيلاتي براي مؤسسات کارآموزی آزاد

 • انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قرادادهای آموزشي با بنگاه‌های اقتصادی، دستگاه‌ها و دیگر سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی و نظارت بر حسن اجرای مفاد آنها براساس ضوابط و مقررات مربوطه

 • برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی ویژه مؤسسین، مدیران و مربیان آموزشگاه‌های آزاد استان با هماهنگی مرکز تربیت مربی و با همکاری مراکز معین، کانون و انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد درسطح استان

 • نظارت بر اجرای همایش‌ها، سمینارها، ورکشاب‌ها و ... که توسط آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، انجمن‌ها و کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد درسطح استان برگزار می گردد.

 

 دراستان زنجان تعداد 180 آموزشگاه آزاد دارای مجوز از این اداره‌کل می‌باشندکه 9 آموزشگاه درحوزه  برادران 135 آموزشگاه درحوزه خواهران ، تعداد 32 آموزشگاه بصورت دومنظوره  و 4 شعبه روستایی نیز درامرآموزش فعالیت دارند. که از این تعداد  137 آموزشگاه فعال می باشد.

این آموزشگاه‌ها تحت نظارت و با استانداردهای آموزشی سازمان فعالیت می نمایند و در پایان دوره‌های آموزشی، کارآموزان خود را برای آزمون به اداره کل استان معرفی می‌کنند تا پس از ارزیابی سطح مهارت‌های آموخته شده در صورت توفیق در آزمون از امتیاز گواهینامه مهارت برخوردار شوند.

 

جدول پراکندگی مراکز و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان زنجان

 

ردیف
نام شهرستان
تعداد آموزشگاه
جمع کل
برادران
خواهران
دو منظوره
شعبه روستایی
1
زنجان
7
85
24
3
119
2
ابهر
0
21
3
0
24
3
طارم
0
6
0
0
6
4
خرمدره
0
7
3
0
10
5
خدابنده
2
13
2
0
17
6
ماهنشان
0
1
0
0
1
7
سلطانیه
0
1
0
1
2
8
ایجرود
0
1
0
0
1
جمع کل
9
135
32
4
180
replica watches for sale
دی ان ان
9anime