Menu
ﺳﻪشنبه, 30 دی,1399

سیاستها وبرنامه های اداره سنجش

سیاستها وبرنامه های اداره سنجش

 

سیاستها و برنامه های دفتر سنجش و ارزشیابی مهارت

 

سیاستها :

 

1.        حفظ کرامت و ارزش انسانی و پاسخگو بودن به انتظارات مردم ، نیازهای جامعه و رضایت ارباب رجوع .

 2.        کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای ملی و جهانی .

3.        ارزیابی نیروی کار مطابق با استاندارد های بین المللی .

4.        مشارکت صاحبان صنایع درسنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار .

5.        شناسایی نیروهای مستعد وخلاق وایجاد زمینه رشد وتعالی آنان درمراکز آموزشی وحمایت و پشتیبانی  شغلی از آنان.

6.        ارتقاء سطح آزمونگران از طریق آموزش آنان .

7.        ایجاد ساختاروتشکیلات اجرایی مناسب حوزه ستادی و واحد های صف.

8.        ایجاد ، تکمیل و توسعه مراکز سنجش مهارت متمرکز کشوری با استانداردهای قابل قبول  .

6.        طراحی , استانداردسازی و اشاعه ابزارها و معیارهای سنجش مهارت .

7.        آموزش مداوم نیروی انسانی آزمونگر.

 8.        افزایش انضباط اجرایی .

 9.        گسترش نظارت برفعالیتهای سنجش وارزشیابی .

 

برنامه ها :

 

1-     اختصاص صندوق پستی برای اداره کل ارزشیابی مهارت کارآموزان ونیروی کار .

 2-     بازنگری در آئین نامه‌ها و ضوابط ارزشیابی در راستای تسهیل امور و کاهش مکاتبات.

 3-      ایجاد سایت سنجش واعلام نتیجه 48 ساعت پس از اجرای هرآزمون برای بهره‌برداری شرکت کنندگان درهرآزمون درسراسر کشور.

 4-  توزیع پرونده ها و مدارک سالهای گذشته مربوط به هراستان در راستای سیاست تمرکز زدایی و فراهم کردن زمینه پاسخگویی سریع تر به ارباب رجوع .

 5-  اقدام جهت کاهش خدمت نظام وظیفه عمومی (حداکثر 3 ماه ) یا برخورداری از امتیاز برای مشمولینی که دارای گواهی نامه مهارت دررشته های خاص می‌باشد از طریق مبادی ذیربط تا ازاین طریق زمینه رونق آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و توسعه دانش مهارتی درکشور فراهم گردد.

 6-  ثبت نام از داوطلبان مدیریت و مربیگری براساس توزیع دفترچه آزمون درسراسر کشور در راستای تأمین نیازهای شغلی منطقه ای .

 7-  برنامه ریزی برای پرداخت به موقع حق الزحمه مناسب به طراحان سؤال وعوامل مؤثر درامر سنجش وارزشیابی.

 8-  مطالعه و تحقیق در خصوص سیستم های اجرایی آزمون و ارزشیابی در کشورهای صنعتی پیشرفته .

 9-  اجرای آزمونهای تکوینی (تدریجی) در استانها برای مقایسه میزان انطباق آموزش با مفاد استانداردها و اهداف آموزشی . 

 10-  اجرای آزمونهای استاندارد از طریق ارتقاء سطح کیفی سؤالات و حرکت به سوی طراحی سؤالات علمی – کاربردی (دانش فنی )به جای سؤالات ذهنی .

11-  تجزیه و تحلیل نتایج آزمونها و انعکاس نقاط قوت و ضعف پس از اجرای آن به استانها برای آگاهی و رفع نواقص و بهبود وضعیت .

12-  برنامه ریزی جهت اجرای 5% از آزمونهای کار آموزان و نیروی کار به صورت هماهنگ از سوی این اداره کل درمراکز آموزش فنی و  حرفه ای ( اعم از دولتی ، آموزشگاههای آزاد و شاخه کاردانش).

13-  ارتقاء سطح علمی آزمونگران از طریق آموزش آنان .

14- اجرای پروژه های سنجش و ارزشیابی فراملی و مسابقات ملی مهارت.

15- ارتقاء سطح معیارهای سنجش و ارزشیابی مهارت مطابق با استاندارد های بین المللی .

16-  اجرای آزمون الکترونیکی به صورت مرحله ای

17-  استفا ده از متخصصان و صاحبان صنایع در تهیه پروژه های سنجش و ارزشیابی مهارت .

18-  تعامل با متخصصان و صاحبان صنایع به منظور مشارکت در برگزاری و نظارت برآزمونهای مرتبط با صنایع آنان ( برنامه آن طی طرحی مجزا ارائه خواهد شد)

19-  شناسایی و جذب افراد متعهد و متخصص مراکز آموزشی ، دانشگاهها ، صنعت و صنوف به عنوان آزمونگر ، ناظر و طراح پروژه .

20-  ایجاد بانک اطلاعات برای ناظران ، آزمونگران و طراحان پروژه . 

21-  آموزش ناظران قابل اعتماد و توانمند برای ارتقاء سطح نظارت بر اجرای آزمونها .

22-  تهیه دستورالعمل جامع برای ناظران اعزامی به استانها .

23-  تهیه ضوابط و اعمال آن در استفاده از آزمونگران توانمند.

24-  آشنایی آزمونگران با جدید ترین متد های ارزشیابی از طریق آموزش آنان .

25-  آموزش نیروی انسانی مستقر در اداره کل و پرسنل آزمون در استانها.

26-  برگزاری گردهمایی قطبی به منظور تبادل نظر و استفاده استانها از تجارب یکدیگر.

27-  مهندسی مجدد در ساختار اداره کل ارزشیابی (ستاد - صف).

28-  سازماندهی مجدد کارکنان براساس تشکیلات جدید .

29-   تلاش و پی گیری در خصوص استقلال وظیفه مسئولان آزمون مناطق.

30-   تلاش و پی گیری در خصوص ارتقاء سطح سازمانی مسئولان آزمون مناطق .

31-  ایجاد ، تکمیل و گسترش مراکز سنجش مهارت متمرکز کشوری مطابق با استانداردهای قابل قبول .

32-  هدایت و نظارت بر برگزاری آزمونهای سنجش و ارزشیابی مهارت دراین مراکز.

33-  ایجاد بانک سؤال رایانه ای . 

34-  اصلاح سؤالات موجود برای ورود به بانک سؤال با مشارکت طراحان سؤال و مربیان مستقر در تهران و استانها و نخبگان صنعت و صنوف.

 35-  استانداردسازی سؤالات بانک سؤال برمبنای استانداردهای نوین .

 36-  تهیه و تدوین دستورالعملها و شیوه های نوین اجرایی با توجه به ضوابط و مقررات مربوط به آنها.

37-  نظارت بر اجرا ی دقیق و صحیح ضوابط و مقررات در کلیه فعالیتها .

38-  نظارت بر اجرای دقیق و صحیح و به موقع ضوابط و مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در کلیه مراحل .

39-  بررسی و ارزیابی عملکرد واحد های تابعه به منظور تشخیص تعیین نقاط قوت ضعف و ارائه دستورالعملها و شیوه اجرایی برای بهبود نارسایی ها.

 40-  اعزام ناظران قابل اعتماد و توانمند برای ارتقاء سطح نظارت بر اجرای آزمونها .

 

 

 

 

دفتر سنجش وارزشیابی مهارت

دی ان ان