Menu
شنبه, 27 دی,1399

متقاضیان آزمونهای مهارتی

متقاضیان آزمونهای مهارتی

 

    قابل توجه متقاضیان شرکت کننده درآزمونهای مهارتی

 

1-  به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه کارت ورود به جلسه در جلسات آزمون کتبی و عملی الزامی است.

2-  از آوردن هر گونه کتاب، جزوه و ...... و همچنین تلفن همراه به داخل سالن آزمون خودداری شود.

3-  به همراه داشتن مداد سیاه نرم- پاک کن در جلسه آزمون الزامی است.

4- کلیه داوطلبان می‌بایست در موقع ثبت نام نسبت به ارائه عکس با شرایط : 4×3 با زمینه سفید- تمام رخ- جدید و غیر اسکن که شئونات اسلامی در آن رعایت شده باشد، اقدام نمایند.

5- رعایت مقررات، سکوت در جلسه و همکاری با عوامل اجرایی آزمون، برای کلیه متقاضیان لازم و ضروری است.

6- به تاریخ و ساعت برگزاری آزمون در روی کارت ورود به جلسه آزمون دقت شود، داوطلبان موظف هستند  نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری آزمون حضور به هم رسانند، زیرا درب سالن آزمون نیم ساعت قبل از شروع جلسه آزمون بسته خواهد شد. بنابراین هرگونه تأخیر یا غیبت در ساعت مشخص شده غیر موجه تلقی خواهد شد.

7- سوالات آزمون بصورت تستی و چهار گزینه ای بوده و هر داوطلب موظف است جواب صحیح و انتخابی خود را با مداد سیاه نرم در روی پاسخنامه بصورت پررنگ تکمیل نموده وازتکمیل کردن پاسخنامه باخودکار خودداری گردد.

8- از نوشتن و هرگونه علامت زدن بر روی سوالات جدداً خودداری شود.

9- به جوابهای نادرست نمره منفی تعلق نمی‌گیرد.

10- به هر داوطلب فقط یک پاسخنامه داده می‌شود بنابراین لازم است از خدشه ومخدوش نمودن  پاسخنامه خود جدداًخود داری گردد.

11- تاریخ و ساعت برگزاری آزمون برای کلیه مراکز و آموزشگاهها همزمان بوده و به هیچ عنوان قابل تغییر نمی‌باشد، بنابراین تأخیر یا غیبت در زمان مقرر برای متقاضیان غیر موجه تلقی گردیده و ازورود داوطلب به سالن آزمون خودداری خواهد شد.

12- حد نصاب قبولی در آزمون کتبی به ترتیب 50 و 70 از 100 و همچنین کسب معدل 70% می‌باشد.

13- افرادی که در آزمون کتبی حد نصاب لازم را کسب نمایند(حداقل 50%)مجاز به شرکت در آزمون عملی می باشند در غیر مردود علمی محسوب گردیده وقادر به شرکت درآزمون عملی نمی باشند.

14- اگر داوطلبی در آزمون کتبی قبول ولی درآزمون عملی مرحله اول مردود شود، تا 6 ماه با محفوظ ماندن نمره کتبی، فرصت دارد در آزمون عملی مجدد(دوم) شرکت نماید و در صورت عدم شرکت در موعد مقرر ، نمره آزمون کتبی نیز ابطال می‌گردد.

15- بعد از اتمام آزمون، داوطلبان باید سوالات و پاسخنامه خود را به مسئولین و عوامل اجرایی آزمون تحویل نمایند. در صورت عدم تحویل یکی از موارد مذکور برگه داوطلب تصحیح نخواهد شد.

16- زمان و مکان برنامه آزمون عملی کلیه متقاضیان نیز از طریق سایت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان به آدرس : www.zntvto.ir  و یا www.portaltvto.com ,  ویا advari.irantvto.ir حداکثرتا 10روز پس ازاعلام نتایج آزمون کتبی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 17- کلیه داوطلبان در حین برگزاری آزمون تئوری ، می‌بایست فقط در شماره صندلی تعیین شده استقرار پیدا نموده و لیست مشخصات خود را نیز پس از تطبیق عکس امضاء نمایند.

18- با توجه به اینکه آزمونها بطور هماهنگ کشوری برگزار می‌گردد ،توصیه می‌گردد داوطلبان از شرکت در آزمون دیگرشهرها خود داری نمایند .

19- مهلت لازم جهت اعتراض به نتیجه آزمون تئوری حداکثر تا سه روز پس از اعلام نتیجه کتبی است که متقاضیان می‌بایست ازطریق واحد های سنجش مراکز تابعه و آموزشگاه آزاد مربوطه پیگیری و اقدام نمایند. ضمناً با استناد به شیوه نامه سنجش و ارزشیابی مهارت، اعتراض به آزمون عملی (به دلیل تغییر محیط وشرایط کاری)وارد نمی‌باشد.

20-  داوطلبان شرکت کننده درآزمون ادواری مجازند فقط دو بار در طول سال در یک حرفه شرکت نمایند. در صورت شرکت بیش از دو بار در سطح کشور ، از لیست آزمون شوندگان حذف خواهند شد.

21-  صدور کلیه گواهینامه ها  بر اساس آخرین کد استاندارد اعلام شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بوده و به هیچ عنوان قابل تغییر نمی‌باشد.

در پایان اداره سنجش و ارزشیابی آماده دریافت هر گونه نظرات، پیشنهادات و راهنمایی جهت بهتر کردن کیفیت آزمونها در کلیه موارد برگزاری آزمونهای کتبی، عملی و ... می‌باشد. خواهشمند است در این عرصه ما را یاری فرمائید.

 

آدرس: زنجان – انتهای خیابان فاتح- بلوار اشراق- اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان- اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان زنجان

 

با آرزوی موفقیت برای شما

"اداره سنجش و ارزشیابی مهارت آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان"

دی ان ان