Menu
چهارشنبه, 26 خرداد,1400

مزایده ها و مناقصه ها

 

        شماره مزایده فروش/مناقصه خرید                     عنوان مزایده                                            تاریخ انتشار                                                        محل مزایده


mail      ۱۰۹۸۰۰۳۲۲۳۰۰۰۰۰۹                      فروش حدود۲۰اصله درخت خشک                           از98/09/30 تا 98/10/09                                                اداره کل زنجان

mail     ۱۰۹۸۰۰۳۲۲۳۰۰۰۰۰۸                      فروش بدنه اسقاطی مینی بوس ونیسان            از 98/09/17 تا27/09/27                                                 اداره کل زنجان

mail     ۱۰۹۸۰۰۳۲۲۳۰۰۰۰۰۴                      ضایعات انواع آهن آلات ولوازم برقی و              از 98/06/25 تا 98/07/04                                              اداره کل زنجان

                                                            رینگ ولاستیک مستعمل

mail      ۱۰۹۸۰۰۳۲۲۳۰۰۰۰۰۳                      فروش زیتون سر درختی                                98/06/11 تا 98/06/23                                                    مرکز آببر طارم

mail       ۱۰۹۸۰۰۳۲۲۳۰۰۰۰۰۱                     فروش چوب درختان کهنسال                          از 98/02/03 تا 98/02/22                                               اداره کل زنجان

 

 

 

       شماره مزایده اجاره                                 عنوان مزایده                                            تاریخ انتشار                                                        محل مزایده


mail  ۵۰۹۸۰۰۳۲۲۳۰۰۰۰۱۱                       واگذاری فضاهای مازاد(رستوران و مغازه)        از98/10/30 تا 98/11/10                                            مرکز مفتح زنجان

mail ۵۰۹۸۰۰۳۲۲۳۰۰۰۰۰۹                        واگذاری فضای مازاد                                    از 98/09/17 تا 98/09/27                                        مرکز سهروردی خدابنده

                                             مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی

                                                               خدابنده-زنجان

mail ۵۰۹۸۰۰۳۲۲۳۰۰۰۰۰۷                  واگذاری واحد چاپ و تکثیر                                از 98/07/25 تا 98/08/06                                           مرکز مفتح زنجان

                                                  مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید 

                                                                 مفتح زنجان

mail ۵۰۹۸۰۰۳۲۲۳۰۰۰۰۰۸                 واگذاری کارگاه هنرهای تجسمی                          98/08/27 تا  98/09/07                                              مرکز سمیه خرمدره

                                                              مرکز سمیه خرمدره

mail 5098003223000006             واگذاری کارگاه اتومکانیک و سرایداری                   از 98/07/24 تا 98/08/04                                       مرکز شهید بهشتی زنجان

                                                 مرکز شهید بهشتی(شهرک صنعتی)زنجان

دی ان ان