Menu
چهارشنبه, 09 مهر,1399

معرفی اداره کل

معرفی  اداره‌کل

اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان در سال 1355 با عنوان صندوق کارآموزی رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی به ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پرداخت و در سال 1359 به اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای تغییر نام داد.‌ این اداره در حال حاضر زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور فعالیت می‌کند و از آن جایی که توسعه روز افزون مراکز آموزشی، دسترسی کارآموزان را به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آسان‌تر کرده،  اما احساس نگرانی از افت کیفیت آموزش‌ها رویکرد ‌‌این اداره را هم اکنون به سمت ارتقای کیفی آموزش‌ها و آموزش‌های منجر به اشتغال مورد نیاز بازار کار معطوف داشته است. اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان در حال حاضر با تغییر سیاست‌ها و استراتژی‌های خود با هدف بهبود کارایی نظام آموزشی، برنامه‌های عملیاتی آموزش خویش را در راستای محورهای ذیل بنا کرده است:

  1. اعتبار سنجی مراکز دولتی و غیر دولتی

  2. رهگیری اشتغال مهارت آموختگان

  3. وجود تیم‌های سیار آموزشی در بخش مناطق محروم، سکونت‌گا‌ه‌های غیررسمی‌و روستایی، زندان و پادگان

  4.  اجرای دور‌ه‌های آموزشی در سطح مهارت‌های پیشرفته ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان

  5. اجرای طرح توانمندسازی روستائیان و توسعه آموزش‌های مهارتی در مناطق محروم و..

  6. اجرای دور‌ه‌های آموزشی ویژه شاغلین صنایع و صنوف

  7. احیای نظام استاد شاگردی در قالب اجرای آموزش‌های مهارتی در محیط واقعی کار

  8. برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مهارتی منجر به اشتغال و منطبق با نیازهای بازار کار

  9. استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی و افزایش شرکای اجتماعی

 

 
دی ان ان