Fa     En
پنجشنبه, 18 خرداد,1402
Menu

برگزاری مسابقات ملی مهارت

عنوان خدمت:   برگزاری مسابقات ملی مهارت

شناسه خدمت: 18051047000

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)   خدمت به کسب و کار (G2B)   خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G)

 

 شرح خدمت :   اين فرآيند براي برگزاری مسابقات مهارت و اعزام به مسابقات جهانی می‌باشد که به زیر خدمت‌های زیر تقسیم می‌شود:

 

عنوان زیر خدمت

            برگزاری مسابقات مهارت

               شناسه زیرخدمت: 18051047100

          برگزاری مسابقات آزاد مهارت

              شناسه زیرخدمت: 180511047101

          برگزاری مسابقات مهارت معلولین

              شناسه زیرخدمت: 18051047102

             اعزام به مسابقات جهانی مهارت

               شناسه زیرخدمت: 18051047103

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: کلیک کنید

 
replica watches for sale
دی ان ان
123movies