Fa     En
چهارشنبه, 17 خرداد,1402
Menu

نمایش جزئیات

شرکت همکاران مرکز شماره 6 ماهنشان در کلاس خانواده موفق

شرکت همکاران مرکز شماره 6 ماهنشان در کلاس خانواده موفق

شرکت همکاران مرکز آموزشفنی وحرفا ای ماهنشان همراه با خوانواده (الگوی خانواده موفق) در اردیبهشت ماه 1402

دسته ها: مرکز شماره 6, اخبار مرکز

شرکت همکاران مرکز آموزش فنی وحرفا ای ماهنشان همراه با خوانواده (الگوی خانواده موفق) در اردیبهشت ماه 1402

از شاخصه های اصلی خانواده موفق که در این کلاس از اساتید بزرگوار استفاده شد

1-تفاهم و سازش

2-مودت و رحمت

3-توجه به رشد تعالی اعضای خانواده

4-مسئولیت پذیری

5-رعایت ادب و احترام متقابل اعضای خانواده

6-صداقت

تربیت ورزندان-7

استفاده درس از فضای مجازی

Print

تعداد نمایش ها (21)/نظرات (0)

x
replica watches for sale
دی ان ان
123movies